Linn Halvorsrød

This Is How I Imagine Sound Therapy

Militærsykehuset - 17.-21. mars 2017

Linn Halvorsrød er en Trondheimsbasert kunstner med en mastergrad fra Nordic Sound Art og Kunstakademiet i Trondheim. I 2015 ble hun utnevnt til årets NTNU-kunstner under Trøndelagsutstillingen, og i år har hennes verk turnert i Nord-Norge i forbindelse med SKINN sitt 40-årsjubileum. Halvorsrød arbeider hovedsakelig med installasjoner, tegning og lyd, men eksperimenterer også med flere ulike medier som collage, skulptur og performance.

I utstillingen ‘This is how I imagine sound therapy’ skapes en åpen, sanselig situasjon der betrakteren vandrer fritt i et lydlandskap. Installasjonene er en del av Halvorsrøds pågående feltsamling, et personlig lydarkiv samlet siden 1999. Her presenteres 8 utvalgte verk med en tenkt terapeutisk effekt. Disse kan oppleves individuelt i de enkelte rommene eller som helhet ved å stå og lytte i gangen. Komposisjonen er slik i stadig forandring og formes like mye av deltakerne selv. ‘This is how I imagine sound therapy’ tar opp temaer som nærhet og mellommenneskelige relasjoner, og reflekterer over nye forbindelser som oppstår i Det militære sykehusets lokaler.


om militærsykehuset

Sykehusstua i Trondheim dateres til 1805, da Trondheims Kommunale Sykehus eller Det borgerlige sykehus ble bygd og satt i drift på Kalvskinnet. I 1830 ble sykehusgården supplert i sør med et eget bygg for militære pasienter. Dette lokalet vil punktet benytte til sine to utstillinger i 2017.
Trebygningen ble tegnet av arkitekt Ole Peter Riis Høegh (1806-1852), som var blant de første sivilt utdannede arkitekter i Norge. Forholdet i bygningene var på denne tiden dårlige, og sykehuset bar kanskje i størst grad preg av fattighus. På grunn av dette valgte ofte bedrestilte byborgere å heller risikere den lange veien til Christiania framfor å ta i bruk sykehuset i sin egen by. Etter Tilfredshet sykehus ble bygd på Øya i 1902 ble det gamle militærsykehuset på Kalvskinnet brukt som reservesykehus, og har i senere tid stått mye tomt.program 17.-21. mars

Fredag 17.

  • Vernissage
    Militærsykehuset åpner kl. 18-21

Lørdag 18.

  • Åpningstid: kl. 12-16
  • kl. 14: Foredrag om lydkunst med Sigurd Saue

Søndag 19.

  • Åpningstid: kl. 21-16

Mandag 20.

  • Åpningstid: kl. 12-16
  • Martin Palmer i samtale med Linn Halvorsrød: kl. 14-15

Tirsdag 21.

  • Åpningstid: kl. 12-16
  • Finissage: kl 18-21