the future is around the corner

Militærsykehuset - 21.-25. april 2017

Velkommen til punktets andre utstilling på det gamle militærsykehuset på Kalvskinnet denne våren. ‘The Future Is Around The Corner’ er en filosofisk refleksjon over tid og rom som søker å utfordre det som synes å tilhøre fremtidens sfære. Utstillingens omdreiningspunkt er kunstens potensial – tilhører kunsten fremtiden allerede i skapelsesøyeblikket?

‘The Future Is Around The Corner’ er en gruppeutstilling av kunstnerne Anders S. Solberg, Carlos Alberto Correia, Enrique Roura, Katarina Marthinsen, Matilde Westavik Gaustad, Ørjan Amundsen, Simon Daniel Tegnander Wenzel og kunstnerkollektivet Phuture Club. Prosjektet er multimedialt og fyller alle rommene på det gamle militærsykehuset, med installasjoner av blant annet video, lysverk, fotografi, tekstil, lyd og performance.


om militærsykehuset

Sykehusstua i Trondheim dateres til 1805, da Trondheims Kommunale Sykehus eller Det borgerlige sykehus ble bygd og satt i drift på Kalvskinnet. I 1830 ble sykehusgården supplert i sør med et eget bygg for militære pasienter. Dette lokalet vil punktet benytte til sine to utstillinger i 2017.
Trebygningen ble tegnet av arkitekt Ole Peter Riis Høegh (1806-1852), som var blant de første sivilt utdannede arkitekter i Norge. Forholdet i bygningene var på denne tiden dårlige, og sykehuset bar kanskje i størst grad preg av fattighus. På grunn av dette valgte ofte bedrestilte byborgere å heller risikere den lange veien til Christiania framfor å ta i bruk sykehuset i sin egen by. Etter Tilfredshet sykehus ble bygd på Øya i 1902 ble det gamle militærsykehuset på Kalvskinnet brukt som reservesykehus, og har i senere tid stått mye tomt.program 21.-25. april

Fredag 21.

  • Åpningstid: 18.00-22.00
  • Vernissage 18.00, perfomance av Phuture Club 19.30

Lørdag 22.

  • Åpningstid: 12.00-18.00
  • Artist talk mellom representanter fra punktet og et utvalg av kunstnerne 16.00

Søndag 23.

  • Åpningstid: 12.00-18.00

Mandag 24.

  • Åpningstid: 12.00-18.00

Tirsdag 25.

  • Åpningstid: 12.00-21.00
  • Finnisage og publikasjonsrelease 19.00