utstillingen

Pink Shoelaces avholdes på Skansen 8.-12. April i regi av punktet visningsrom. Kuratert av 3.års BFA student David Breida og professor Jeremy Welsh blir dette en svært mangefasettert utstilling, og den hittil mest omfattende arrangert av punktet. I denne gruppeutstillingen har 15 unge kunstnere har kommet sammen for å skape hver sine kunstverk spesifikt for området. Skansens industrielle omgivelser er fylt av historiske elementer som forteller om byens utvikling, her satt opp mot kunstnernes egne visjoner om alt fra det organiske, dagrømmende, filosofiske til det typografiske, nevrologiske og humanitære.

kunstnere

Ørjan Amundsen (f. 1982) arbeider hovedsaklig med poesi, musikk og video og kombinasjoner av disse. De siste årene har Amundsen jobbet mye med “funnet materiale” (appropriasjon), der han setter eksisterende verk i nye sammenhenger. Hans kunst handler ofte om hvordan vi blir påvirket av populærkultur og massemedia. Om hvordan informasjon brukes til å opprettholde og forsterke oppfatninger om tro, ideologi og verden forøvrig . Amundsens verk for Pink Shoelaces er titulert ‘HOW NOT NOT TO MAKE POST-INTERNET ART - A Fucking Didactic .mp4-file’

William A. Bentsen (f. 1989) utforsker materielle kvaliteter og verdier i sine skulpturer eller installasjoner som påvirkes av hvert objekts materielle sammensetning. Ved hjelp av enkle manuelle og tekniske installasjoner ønsker Bentsen å fremheve materialers flersidighet. Til denne utstillingen vil han komplementere det tunge industrielle ved stedet med materialer som er lette og fleksible. Dette i kontrast til mekanikken og materialene som befinner seg der fra før. For Pink Shoelaces viser Bentsen verket titulert ‘Load.’

Sigrid Voll Bøyum (f. 1988) utforsker menneskehetens plass i naturen gjennom skulptur og installasjon i en eksperimenterende prosess med sitt materiale og tankegods. Kunsten hennes dreier seg ofte om menneskets forhold til naturen rundt og i seg selv. Innenfor sine egendefinerte rammer jobber hun med idéer, materialer og temaer for å skape et bilde på mennesket og naturens gjensidige påvirkning på hverandre. For utstillingen på skansen vil Sigrid arbeide med tematikken rundt reiseaktiviteten. Bøyums verk for Pink Shoelaces er titulert ‘Weather Salutation/helsing til været’.

Johanna Edgren (f. 1986) jobber med ulike medier som video, digital collage, skulptur og installasjon. Hennes arbeider kan ses som møter mellom det organiske og det mekaniske. De skulpturelle arbeidene er ofte materialbaserte, der naturlig forekommende materialer som tre, stein og planter kommer i kontakt med industrielt fremstilte materialer som jern, plast, betong og lakk. I collagene møtes bilder av naturlandskap med digitalt og analogt fremtilte og manipulerte bilder. Edgren interesserer seg i det moderne menneskets møte med naturen. Dette viser hun i kunsten sin som blir et selvskapt univers der digitale landskap møter natur gjennom mikro- og makroperspektiv. For Pink Shoelaces viser Edgren verket titulert ‘Untitled Construction’

Per Ellef Eltvedt (f. 1987) uttrykker sine idéer og tanker gjennom maleri og skulptur, men ønsker samtidig ikke å være bundet til ett mediums spesifikke konstruksjoner. Hans arbeider oppstår ofte av tilfeldige møter i det offentlige og private rom, som senere blir bearbeidet i studio. Eltvedt vil på Skansen vise en gruppe skulpturer som har sitt utgangspunkt i baksiden til hans siste malerier. På Skansen vil skulpturene kunne bli lest på flere forskjellige måter og bli fylt med ny mening gjennom å ha blitt plassert utenfor kontekst i ett nytt landskap. Eltvedts verk for Pink Shoelaces er titulert ‘Backside 180’

Øyunn Hustveit (f. 1985) arbeider hovedsakelig med maleri og tekstil, der motivet ofte er et landskap sett gjennom et slør av tåke. I motsetning til mange andre kunstnere, er det ikke selve landskapet som er viktig for Hustveit, det er måten vi ser det på. Landskapet blir til noe vi betrakter på avstand, noe som vi ikke er en del av. Det er en tilstand, et sted mellom fantasi og virkelighet. Hustveits verk for Pink Shoelaces er titulert ‘Der #8’.

Mujahed Khallaf (f. 1986) har tidligere jobbet med mosaikkunst, i samarbeid med barn og unge i Palestinske flyktningeleire på Vestbredden. I tillegg til mosaikk, jobber Khallaf også med trykk, skulptur og tegning. Hans kunst er til for å provosere, og han stiller blant annet spørsmål rundt hvordan det er å leve som kunstner under Israelsk okkupasjon . Gjennom sitt arbeid i Palestina har han innsett at kunst er et viktig redskap på veien for frihet. Khallafs verk for Pink Shoelaces er titulert ‘Stateless Passport’.

Thea Meinert (f. 1989) Gjennom å utvide både format og teknikk, bruker Meinert vev og tekstil produksjonsteknikk til å skape en ny codex og språk. Ved skulpturelle former og tegninger undersøker hun forholdet mellom det menneskelige og det fabrikkerte. Hennes interesse for linjer og komputer-generert språk reflekteres i måten hun behandler tråden i tekstilet. Med kombinasjonen av materialer og strukturer i utviklingen skapes kretser og abstrakte informasjonsstrukturer. Meinerts verk til Pink Shoelaces er titulert ‘Light installation I & II’.

Per Stian Monsås (f. 1990) er fascinert av forholdet mellom det urbane og rurale landskapet, og betydningen av menneskelig berøring på de to områdene. Han utvikler en dialog mellom de inntrengende samtidig integrerende tilstedeværelsene av dette forholdet i form av skulptur og installasjon. Verkene utforsker hvordan teknologi påvirker vår opplevelse av det naturlige. Monsås er inspirert av omgivelsene av stedet hvor han undersøker og ser hvordan de små detaljene/ elementene utgjør en helhet eller et system. Dette kan finne sted i både abstrahert form, men også illustrert gjennom størrelsesforhold og relasjoner. Monsås’ verk for Pink Shoelaces er titulert ‘City Forest’.

Nazare Soares (f.1981) jobber med film og lydinstallasjoner hvor hun dekonstruerer fragmenter av en forhenværende helhet og trekker resultatet utenfor skjermens grenser. Praksisen hennes utforsker de menneskelige nevrologiske og psykologiske responsene til bevegelige bilder. Film og stillbilder kombinert med optiske triks gir en opplevelse av en tredimensjonal illusjon i dybden av tilskuerens sinn - en nevrologisk transetilstand fylt med mytopoeiske minner. Soares’ verk for Pink Shoelaces er titulert ‘Pharo’s Mirror’.

Anders Solberg (f. 1984) tar utgangspunkt i en kombinasjon av dokumentar- og typologibasert fotografi. Arbeidet består av en rekonstruert ny virkelighet, med fokus på tablåer og komposisjoner som verdsetter det forbigåtte og trivielle. Solbergs verker blir til ved å fremheve forlokkende aspekter, observert og utforsket fra et landskaps perspektiv av en stille virkelighet. I verkene får vi se natur påvirket av menneskets hånd. Solbergs verk for Pink Shoelaces er titulert ‘Leucosis’.

Martinus Suijkerbuijk (f. 1980) skaper et verk der topografi og lyd blir allegorier for møte mellom landskap og teknologi. Med materialer som gips, asfalt, sement og treverk skaper Suijkerbuijk konstellasjoner av skulpturer, eller romlige narrativer som han selv kaller dem, hvor han utforsker sine idéer og teorier. Med et vidt spekter av interesser som rommer alt fra barokk til digital erosjon og korrosjon av organisk materie, jobber han intuitivt og uten logisk metodologi i arbeidsprossesen. Suijkerbuijks verk for Pink Shoelaces er titulert ‘Reproduction of a Mountain part I’.

Andreas Wallroth (f.1987) arbeider innen media som maleri, skulptur og installasjon. Verkene hans kan best beskrives som en collageaktig visualisering av temaer som massekultur, grafitti og natur, som fungerer som en utforsking av fysiske og mentale rom. For utstillingen på Skansen skaper Wallroth en kombinert performance og installasjon som omhandler sosiale interaksjoner, i området rundt Skansen stasjon. I tillegg vil han presentere en vinkolleksjon, med tittelen ‘Randy Bonanza’s Pink Shoelaces Wine Collection 2016’.

Ida Westberg (f. 1989) jobber med skulptur og maleri, ofte kombinert til installasjoner. Hun studerer den vitenskapelige og åndelige søken etter mening, og former sine verk gjennom en intuitiv lek med materialer. Gjennvunnede objekter er en viktig del av hennes arbeid, og deres tapte funksjoner blir snudd til nye aspekter ved materialet i dets form som kunstverk. Det som i en situasjon blir sett på som ubrukelig får ny mening via hennes visjon og tilskuerens perspektiv. Westbergs verk for Pink Shoelaces er uten tittel.

Guri Simone Øveraas (f. 1990) lager historier fra sinnet, dagdrømmer om steder hun har vært eller ting hun har sett. I sitt arbeid er det sinnsstemningen hun får i møtet med tingen eller stedet som setter igang uttrykksformen hennes. Stemningen hun besettes av forsterkes gjennom det absurde fra fantasien og gjør opplevelsen mer magisk og av og til mindre overveldende. Ved utstillingen på Skansen tar Øveraas for seg steintrappen ved moloen der hun vil lage et område for transformasjon. På åpningen vil hun holde en performance som skal monstrere dagdrømmen hennes om å bli en delfin. Øveraas’ verk for Pink Shoelaces er uten tittel.


kuratorer

Jeremy Welsh er en kunstner utdannet ved Trent Polytechnic School of Art & Design og Goldsmiths College. Han jobber med ulike medier, som video, fotografi, installasjon, lyd og performance. Welsh har vært internasjonalt aktiv som kunstner siden 1982 og har deltatt i flere utstillinger og festivaler både i Norge og utenlands. Hans arbeider er innkjøpt av blant annet Museet for Samtidskunst, Norsk Kulturråd og Trondheim Kunstmuseum. Welsh var tidligere ansatt ved Kunsthøgskolen i Bergen og er nå professor ved Kunstakademiet i Trondheim.

David Breida (b. 1980) is an undergraduate at Trondheim Art Academy (KiT). Breida has participated in several exhibitions in the Nordic, and recently topical with Oh the Sisters of Mercy at Bakke Gård. This spring he is curating along with Welsh for punktets current exhibition at Skansen. Breida’s works examine subjects tied to human relations – to each other and to the surrounding nature, and is especially focused on landscape. In his exploration of these subjects, Breida experiments with media such as photo, painting, textiles, video, installation and text. The interest for traditions and social patterns, history and identity is a red thread through Breida’s oeuvre.


skansen

Den sentrale delen av Trondheim by – i dag gjerne kalla Midtbyen – utgjer ei halvøy naturleg avgrensa av fjorden i nord og Nidelva frå sørvest til nordaust. Halvøya er forankra til fastlandet i vest i form av det smale Nidareidet, og det er her ein finn Skansen.
Omerådet befattar seg i vesentleg grad med nye former for kommunikasjon og transport som gjorde sitt inntog i siste halvdel av 1800-talet. Her ligger Skansen stasjon som vart opna i 1893, haldeplassen har ikkje nokon eigentleg stasjonsbygning, men eit leskur i sveitserstil frå opningsåret er plassert på perrongen.
Knapt hundre meter i retning Trondheim S ligg Skansen jernbanebru, gjerne kalla Skansenbrua. I 1918 vart brua opna, og er ei klaffe- eller vippebru med kontravekt opphengd i eit bjelkeparallellogram av jern. Brua vart freda av Riksantikvaren i 2005 som kulturminne av nasjonal tyding. Skansenbrua er framleis eit dynamisk ledd mellom land- og sjøtransport.
Bak Skansenbrua ligger ein murbygning som utgjorde ein nettstasjon, med sine tidstypiske arkitektoniske detaljar forsynte den lenge drivverket med elektrisk kraft. I dag er nettstasjonen erstatta av ein ny, og ribba for sine elektriske installasjonar står han attende som eit tomt skal prega av forfall.
Skansen fyr er eit enkelt raud- og kvitmåla fyr og har i eit hundreår leia mang ein sjøfarande trygt i hamn frå den til tider stride fjorden. Fyret er frå 1916 og på 2000-talet vart fyrlykta restaurert av Trondheim havn.program 8.-12. april

Fredag 8.

 • Åpningstid: 17.00-21.00
 • Vernissage
  17-21: Randy Bonanza
  18.30: Performance Guri Simone Øveraas
  19.30: Performance Martinus Suijkerbuijk

Lørdag 9.

 • Åpningstid: 12.00-16.00
 • 13.00: Omvisning med Simon Harvey

Søndag 10.

 • Åpningstid: 12.00-16.00
 • 19.30: Foredrag med Johanna Gullberg på Lilleskansen

Mandag 11.

 • Åpningstid: 12.00-18.00

Tirsdag 12.

 • Åpningstid: 12.00-18.00
 • Finissage
  17.00: «Kurator-talk» med Jeremy Welsh