David Breida

oh the sisters of mercy

Bakke gård - 17.-21. april 2015

David Breida (f. 1980) er bachelorstudent ved Kunstakademiet i Trondheim, men har allerede fått vist seg fram gjennom flere utstillinger i norden. Han var nylig aktuell med utstillingen Invert på Galleri Blunk, hvor han viste arbeider fra et syv måneder langt opphold på Færøyene.

Breidas arbeider tar ofte opp temaer knyttet til menneskelige relasjoner – til hverandre og til naturen omkring dem. I sin utforskning av disse temaene eksperimenterer han stadig med nye medier og skaper nye uttrykk. Interessen for tradisjoner og sosiale mønstre, historie og identitet er en rød tråd gjennom hans kunstnerskap. I denne utstillingen filosoferer han rundt håndtverktradisjonen som et bindende medium på tvers av generasjoner og landegrenser. Et gjennomgående tema er Bakke Gårds tidligere funksjon som et benediktinerkloster i møte med den moderne betrakteren.

Oh the Sisters of Mercy er et dagdrømmeri om nonnenes hverdag – en beundring og romantisering av tradisjoner og kulturhistoriske begivenheter. Nonnene viet sitt liv til Gud gjennom isolasjon og kontemplasjon. De gav avkall på profan materiell kjærlighet, med et ønske om et åndelig liv. Det repetitive arbeidet de utførte ble nærmest en introspektiv meditasjon, mens isolasjon gav en åndelig frihet sammenlignet med det livet man observerte på utsiden.


om bakke gård

Dagens hovedbygning på Bakke gård ble bygd ca. 1770, men det har vært bebyggelse der siden 1100-tallet. I perioden fram til reformasjonen i 1537 var gården et nonnekloster, og brolegning og fundamenter fra klosteret er funnet under utgravning i kjelleren.

Bygningen var opprinnelig mer enn 40 meter lang, det dobbelte av lengden i dag. Huset er ett av de få som fremdeles har seteritak med en tilbaketrukket loftsetasje, en takform som var svært populær i Trondheim på denne tiden. Den bevarte hovedinngangen mot tunet i øst har tofløyet dør med fyllinger i høyt relieff og er rammet inn av en rikt ornamentert barokkportal. I kjelleren finnes to opprinnelige hvelvrom fra 1770-årene, som punktet skal bruke som utstillingslokaler 17.-21. april 2015.program 17.-21. april

Fredag 17.

  • Åpningstid: 20.00-23.00
  • Vernissage med musikalsk performance av TV. kl. 20.00

Lørdag 18.

  • Åpningstid: 12.00-16.00

Søndag 19.

  • Åpningstid: 12.00-16.00
  • Artist talk kl. 13.00

Mandag 20.

  • Åpningstid: 16.00-20.00

Tirsdag 21.

  • Åpningstid: 16.00-20.00
  • Finissage ved Jørgen Lund, førsteamunensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap, kl. 18.00