skole og formidling

punktet tilbyr gratis formidling av utstillingen ved forespørsel i god tid til både grupper og enkeltpersoner. Gallerivakt vil være tilgjengelig for formidling på stedet hvis det er ønskelig av publikum.

Formidling for skoleklasser

«Formidlingen til grunnskoleklasser vil formes etter verkene kunstnerne lager i dialog med elevenes faglærer. I tillegg til formidling vil vi tilby en workshop til klassene, som tar utgangspunkt i to viktige spørsmål punktet stiller: Hva er kunsthistorie og hva er samtidskunst?

punktet er en arena der elever får et annerledes møte med samtidskunst og sine egne refleksjoner rundt den. Både formidlingen og workshopen vil baseres på kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Å samarbeide med den enkelte faglærer vil være en viktig del av forarbeidet til grunnskoleformidlingen for å supplere den vanlige undervisningen på best mulig måte». punktet tilbyr gratis formidling til grunnskoleklasser. Formidlerne er utdannet pedagoger innen kunst og håndverk og ønsker å tilrettelegge formidlingen faglærers ønske for å supplere skoleundervisningen på best mulig måte.

Under formidlingen vil det være stort fokus på elevenes opplevelse av kunsten. Flere kompetansemål under hovedområdet «Kunst» i læreplanen for Kunst og håndverk kan knyttes opp mot elevenes egne inntrykk av samtidskunsten, mens hovedområdet «Arkitektur» egner seg spesielt godt til punktet sitt hovedtema for utstillingene i vår; «Sted og kunst», hvor elevene kan reflektere over sin opplevelse av hvordan kunst og rom påvirker hverandre. Det viktigste med formidlingen vil være å skape nysgjerrighet og engasjement hos elevene. punktet ønsker å fokusere på elevenes møte med kunstverdenen hvor det ikke finnes en riktig eller feil måte å se kunsten på – med rom for å danne egne meninger. Samtidig kan møtet med samtidskunst gi elevene ny inspirasjon til eget skapende arbeid. punktet ønsker å øke elevenes bevissthet omkring samtidskunst og la de se sammenhenger mellom den og temaer i deres egne liv.

Som et undervisningsopplegg i forkant eller ettertid av selve kunstformidlingen kan punktet komme på skolebesøk for å snakke om kunstens utvikling for å knytte kunsthistorien opp mot samtidskunsten, eller faglærer kan gjøre et lignende for- eller etterarbeid for klassen selv. Dette for at elevene bedre skal få en forståelse for hvorfor kunsten er det den er i dag og dens bidrag til samfunnet vårt. Det kan også tilrettelegges for en workshop på skolen eller i nærheten av utstillingslokalene etter formidling, som i samarbeid med faglærer kan tilpasses det undervisningsopplegg elevene holder på med på skolen fra før. punktet foreslår her å for eksempel gå ut fra de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet «å kunne uttrykke seg skriftlig» eller «å kunne bruke digitale verktøy» i Kunst og håndverk for et opplegg hvor elevene får gi uttrykk for sine opplevelser av utstillingen.

Kontakt formidlingsansvarlige ved punktet om du er interessert i formidling.

formidlingsansvarlige

Elin Stømner - Formidlingsansvarlig

Telefon: +47 911 76 210

E-post: elin.stoemner@punktetvisningsrom.no