velkommen som søker til punktet 2017

søknadsinfo

generelle opplysninger

punktet arrangeres og blir juryert av kunsthistoriestudenter ved NTNU, basert på fri innsendelse av søknader fra kunstnere med tilknytning til Trondheim. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, både individuelt og i gruppe.


Punktet 2017 arrangeres på

  • Militærsykehuset - 17.-21. mars 2017
  • Militærsykehuset - 21.-25. april 2017Søknadsfrist: 20. februar 2017


søknad

For å være kvalifisert som søker krever vi at du har en tilknytning til Trondheim. Videre må søkeren ha avsluttet sin utdannelse for senest 6 år siden.

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse, hvilket rom du ønsker å jobbe med og hvorfor, samt om du ønsker å stille ut under mars- eller aprilutstillingen (17. til 21. mars og 21. til 25. april). Eventuelle behov for teknisk utstyr må spesifiseres.

Søknaden må også inneholde en CV og 10 bilder av dine arbeider. Det er nødvendig at søkeren presenterer et budsjett for utførelsen av prosjektet, ettersom punktet tilbyr finansiell støtte til utstillerne. Vennligst sørg for at bilder har formatet jpeg og tekstfiler .doc eller .docx.

Er juryen i tvil om prosjektet, kontakter de søker for mer informasjon. I god tid før utstilling vil en mer detaljert plan bli diskutert med søkerne.

punktet ønsker å vise utstillinger og prosjekter av høy kvalitet, og ønsker helhetlige prosjekter for begge utstillingsperiodene. Vi er åpne for kunstneriske prosjekter av alle slag, og både separat- og gruppeutstillinger.

Søknader må inneholde relevant billedmateriale, prosjektbeskrivelse og C.V.. Billedmateriale kan sendes som digitale vedlegg.

Søknader sendes til: visningsrom.punktet@gmail.comsalg av kunst

Eventuelt salg ordnes på kunstnerens egne premisser. Det vil si at hvis noen ønsker å kjøpe kunstverk gjøres dette via en intern avtale mellom kunstner og kjøper. Kunstverket blir beholdt i utstillingslokalet til visningen er over.


Info om lokaler


det militære sykehus


Det militære sykehus, Kongens gate 93.

Den trondheimske sjukehussoga skriv seg attende til 1805, då Trondhjems Communale Sygehuus eller Det borgerlige sykehus vart bygd og sett i drift på Kalvskinnet. I 1830 vart sjukehusgarden supplert i sør med eit eige bygg for militære pasientar, og det er i denne bygningen Punktet vil halde hus i to omgangar i 2017.

Det militære sykehus, som trebygningen flamleis er kjent som, var teikna av arkitekt Ole Peter Riis Høegh (1806-1852). Han var blant dei første sivilt utdanna arkitektar i Noreg, og mannen bak ei rekkje kjende bygningar i ulike byar i landet. Høegh var den første arkitekten som for alvor engasjerte seg i restaureringa av Nidaros Domkirke, og er forutan Det militære sykehus arkitekten bak dette sin noko yngre nabo mot vest, nemleg Kriminalasylet.

I 1844 vart dei to sjukehusa samanslegne til ei eining. Forholda var gjennomgåande dårlege, og sjukehuset bar kanskje i størst grad preg av fattighus. Det seier sitt at betrestilte byborgarar heller risikerte den lange reisevegen til Christiania enn sjukehuset i eigen by for behandling ved sjukdomstilfelle. Frå sist på 1800-talet vart det arbeidd for å betre sjukehustilhøva i Trondheim, noko ein oppnådde då Tilfredshet sygehus vart innvigd på Øya i 1902 (i dag kjent som «1902-bygget» ved St. Olavs Hospital). Fram til 1969 vart den gamle bygningsmassen på Kalvskinnet nytta som reservesjukehus. I seinare tid har det gamle militærsjukehuset stått mykje tomt. Bygningen er i dag eigd av Statsbygg, som har gjennomført istandsetjingsarbeid av interiøret. Det føreligg planar om å nytte huset til utstillingslokale for Norsk rettsmuseum, som sidan 2003 har halde til i Kriminalasylet like ved.søknadsinfo på pdf