velkommen som søker til punktet høsten 2018

søknadsinfo

Click here for info in english

generelle opplysninger

punktet arrangeres og blir juryert av kunsthistoriestudenter ved NTNU, basert på fri innsendelse av søknader fra kunstnere med tilknytning til Trondheim. Høsten 2018 samarbeider vi med Trondheim Open og K.U.K. (Kjøpmannsgata Ung Kunst) om en utstilling under Trondheim Open. Utstillingen vil finne sted i den over 300 år gamle hvelvkjelleren under Kjøpmannsgata 36. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, både individuelt og i gruppe. Det utdeles et honorar på 15 000 kr for utstillingsprosjektet.


Punktet Høst 2018 arrangeres i samarbeid med Trondheim Open og Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K.) i

  • Hvelvkjelleren i Kjøpmannsgata 36 under Trondheim Open 27.10.18 - 04.11.18

punktet visningsrom for kunst inviterer unge kunstnere med tilknytning til Trondheim til å utarbeide og utstille et kunstprosjekt i den gamle hvelvkjelleren. Det overordnede temaet for utstillingen er kunst og sted.


  • Honorar/produksjonsmidler pr prosjekt er på 15 000 kroner
  • Som en del av denne utstillingen vil det også bli arrangert en kunstnersamtale.
Søknadsfrist: 1. oktober 2018


søknad

For å være kvalifisert som søker krever vi at du har en tilknytning til Trondheim. Videre må søkeren ha avsluttet sin utdannelse for ikke mer enn 6 år siden, eller fortsatt være under utdanning.

Din søknad må inneholde:

  1. Beskrivelse av utstillingsprosjektet med fokus på visjonen om sted og kunst.
  2. Ca 10 bilder av dine tidligere arbeider.
  3. Curriculum Vitae (C.V.)
  4. Det er nødvendig at søkeren presenterer et budsjett for utførelsen av prosjektet, ettersom punktet tilbyr finansiell støtte til utstillerne.
  5. Vennligst sørg for at bilder har formatet .jpeg og tekstfiler pdf, .doc eller .docx.


Er juryen i tvil om prosjektet, kontakter de søker for mer informasjon. I god tid før utstilling vil en mer detaljert plan bli diskutert med søkerne. 

Vi ønsker å vise prosjekter av høy kvalitet, og ønsker helhetlige prosjekter. Vi er åpne for performative prosjekter av alle slag, og både separat- og gruppeprosjekter.
Søknader med vedlegg sendes til: visningsrom.punktet@gmail.com innen kl. 23.59 den 1. oktober 2018.
salg av kunst

Eventuelt salg ordnes på kunstnerens egne premisser. Det vil si at hvis noen ønsker å kjøpe kunstverk gjøres dette via en intern avtale mellom kunstner og kjøper. Kunstverket blir beholdt i utstillingslokalet til visningen er over.


om Punktet

punktet er et stedsuavhengig visningsrom etablert av kunsthistoriestudenter ved NTNU med formål om å kombinere kunsthistorisk teori og praksis. I prosjektet, som gjennomføres på åremål, synliggjøres tematikken kunst og sted. punktet arbeider med unge Trondheimsbaserte kunstnere, som mottar økonomisk støtte til den aktuelle kunstutstillingen.

Info om lokaler


Kjøpmannsgata 36/38


Kjøpmannsgata 36/38 ligger i gaten som strekker seg fra Bispegata til Fjordgata, og fikk navnet sitt i Cicignon sin byplan ettersom mange av byens kjøpmenn bodde og hadde sitt virke der. På siden nærmest elva ligger det brygger og sjøhus, mens på motsatte siden ligger bygårdene. Dagens bygård i Kjøpmannsgata 36 ble oppført i 1841 etter en bybrann, men har en eldre hvelvkjeller fra 1700-tallet.

Bygningen er i dag redusert arkitektonisk, og det var lenge planer om å rive den. I 2012 vedtok derimot bystyret at bygården i Kjøpmannsgata 36 var verneverdig og skulle beholdes, mens det som stod i Kjøpmannsgata 38 skulle rives for å bygge et nytt forretningsbygg. Det siste ble senere gått vekk fra, og tomtene ble kjøpt opp av Trondheimskunstneren Kjell Erik Killi-Olsen i 2017. Dette området av byen var en sentral del av middelalderbyen Trondheim og det vil bli utført utgravninger av området i bakgården i anledning det fremtidige nybygget.

Killi-Olsen sin visjon for bygget var å skape et nytt møtested innen kunst og kultur i byen. Kjøpmannsgata Ung Kunst vil, som punktet, fokusere litt ekstra på de unge og uetablerte kunstnerskap, og målet er at det skal bli et møtested og kulturarena med utstillinger, scene, serveringssted og samling.

Under Trondheim Open kommer Kjøpmannsgata 36/38 til å huse blant annet kunstmarked, pop-up café og informasjonsbase for biennalen. For mer info se: Trondheim Open

Praktisk info om stedet

Det primære utstillingsarealet består av en hvelvkjeller som igjen består av flere rom. Disse er: et litt større rom på ca 4,5m x 7m, en smal gang og to mindre avlukker på ca 3-4 kvm med dører. Det er også mulighet for å benytte tilstøtende rom og trappenedgang om ønskelig men dette avtales med huseier.

Det vil være begrensninger med tanke på inngrep i veggene, men det finnes noen vegger i tre som kan brukes til montering (se foto). Andre mulige løsninger må avtales med huseier.

Det vil være muligheter for en befaring i løpet av søknadsperioden. Tidspunkt blir fastsatt om kort tid. Følg med på vår facebookside, eller www.punktetvisningsrom.no for fortløpende informasjon.søknadsinfo på pdfBilder