velkommen som søker til punktet 2018

søknadsinfo


generelle opplysninger

punktet arrangeres og blir juryert av kunsthistoriestudenter ved NTNU, basert på fri innsendelse av søknader fra kunstnere med tilknytning til Trondheim. Høsten 2018 samarbeider vi med Litterært Kollektiv. Man kan søke både individuelt og i gruppe. Det utdeles et honorar på 2500 kr for hvert prosjekt.


Punktet 2018 arrangeres i samarbeid med Litterært Kollektiv på

  • Sjøbadet på Pir 2 på Brattøra under kulturnatt den 14.09.18

Litterært Kollektiv og punktet visningsrom for kunst inviterer unge kunstnere med tilknytning til Trondheim til å utarbeide og framføre en performance som skal finne sted på Sjøbadet i Trondheim under Kulturnatt 2018. To kunstnere/prosjekt blir valgt ut til å framføre en performance to ganger i løpet av kvelden, og det er mulig å søke individuelt eller som gruppe. Prosjektet kan ha utgangspunkt i blant annet billedkunst, drama eller musikk, og må foregå over tid. Hver performance har en tidsramme på maks 15 min. Det overordnede temaet for performancen er kunst og sted.


  • Honorar/produksjonsmidler pr prosjekt er på 2500 kroner
  • Tidspunktene for performancene er 18:30, 19:30, 20:30 og 21:30 fredag 14. september, hver performance vil vises to ganger i løpet av kvelden.
Søknadsfrist: 15. august 2018


søknad

Vi søker etter prosjekter med performative utgangspunkt til å være en del av en kveld med kulturelle innslag på Sjøbadet fredag den 14. september. Denne kvelden er det Kulturnatt i Trondheim, og på Sjøbadet vil Litterært Kollektiv og punktet fylle badeplattformen med litteratur, kunst og musikk.

For å være kvalifisert som søker krever vi at du har en tilknytning til Trondheim. Videre må du være under utdanning eller ha avsluttet din utdannelse for senest 6 år siden.

Din søknad må inneholde:

  1. En prosjektbeskrivelse og motivasjon, CV, samt bilder av dine tidligere arbeider.
  2. Du må også presisere hvilke deler av Sjøbadet du vil benytte deg av.
  3. Det er nødvendig at søkeren presenterer et budsjett for utførelsen av prosjektet, ettersom punktet og Litterært Kollektiv tilbyr finansiell støtte til utstillerne.
  4. Vennligst sørg for at bilder har formatet .jpeg og tekstfiler pdf, .doc eller .docx.

Søknader sendes til: visningsrom.punktet@gmail.com


Er juryen i tvil om prosjektet, kontakter de søker for mer informasjon. I god tid før utstilling vil en mer detaljert plan bli diskutert med søkerne. 

Vi ønsker å vise prosjekter av høy kvalitet, og ønsker helhetlige prosjekter. Vi er åpne for performative prosjekter av alle slag, og både separat- og gruppeprosjekter. Søknader med vedlegg sendes til: visningsrom.punktet@gmail.com innen kl. 23.59 den 15. august 2018.


om Punktet og Litterært Kollektiv

punktet er et stedsuavhengig visningsrom etablert av kunsthistoriestudenter ved NTNU med formål om å kombinere kunsthistorisk teori og praksis. I prosjektet, som gjennomføres på åremål, synliggjøres tematikken kunst og sted. punktet arbeider med unge Trondheimsbaserte kunstnere, som mottar økonomisk støtte til den aktuelle kunstutstillingen.

Litterært Kollektiv er en frivillig organisasjon som fremmer litteratur og kultur i Trondheim. Litterært Kollektiv er et ytrende organ og deltar i det offentlige ordskifte og arrangerer samlingspunkter for litteratur i møte med andre kunstformer.


Info om lokaler


"Søbadeindretningen i Trondhjem anno 1858"


To menn sto bak opprettelsen av det som skulle bli Sjøbadet, Svend Mosling og Wilhelm Gottlieb Roll. Planleggingen begynte 4.mars 1858 og 1.mai 1860 ble badet åpnet for publikum. Det opprinnelige sjøbadet ble bygd på utsiden av en molo som lå overfor Ravnkloa. I starten fikk kun menn benytte seg av sjøbadet, og i 1927 fikk kvinner sin egen avdeling.

I 1880 flyttet Sjøbadet fra Ravnkloa til sin nåværende plassering på St. Olavs pir. I ettertid har bygningene blitt skiftet ut flere ganger, og de nåværende fasilitetene er designet av SLA og sto klare i 2011. I dag driftes Sjøbadet en liten forening med badeaktivitet både på sommer- og vintertid.

Ref. http://sjobadet.no/historikk-2.htmlsøknadsinfo på pdf