velkommen som søker til punktet 2017

søknadsinfo

Click here for info in english


generelle opplysninger

punktet arrangeres og blir juryert av kunsthistoriestudenter ved NTNU, basert på fri innsendelse av søknader fra kunstnere med tilknytning til Trondheim. Høsten 2017 samarbeider vi med Litterært Kollektiv om utstillinger i byens telefonkiosker. Man kan søke med alle typer kunstuttrykk, både individuelt og i gruppe. Det utdeles et honorar på 7500 kr for hvert utstillingsprosjekt.


Punktet 2017 arrangeres i samarbeid med Litterært Kollektiv på

  • Telefonkioskene i Lademoen Park og Thornæsparken - 6.9.17-30.9.17Søknadsfrist: 13. august 2017


søknad

For å være kvalifisert som søker krever vi at du har en tilknytning til Trondheim. Du må også ha avsluttet din utdannelse for senest 6 år siden, eller fortsatt være under utdanning.

Din søknad må inneholde:

  1. En prosjektbeskrivelse og motivasjon, CV, samt bilder av dine tidligere arbeider.
  2. Du må også presisere hvilke(n) telefonkiosk(er) du vil benytte deg av.
  3. Det er nødvendig at søkeren presenterer et budsjett for utførelsen av prosjektet, ettersom punktet og Litterært Kollektiv tilbyr finansiell støtte til utstillerne.
  4. Vennligst sørg for at bilder har formatet .jpeg og tekstfiler pdf, .doc eller .docx.

Søknader sendes til: visningsrom.punktet@gmail.com


Er juryen i tvil om prosjektet, kontakter de søker for mer informasjon. I god tid før utstilling vil en mer detaljert plan bli diskutert med søkerne. 

Vi ønsker å vise utstillinger og prosjekter av høy kvalitet, og ønsker helhetlige prosjekter. Vi er åpne for kunstneriske prosjekter av alle slag, og både separat- og gruppeutstillinger. Søknader med vedlegg sendes til: visningsrom.punktet@gmail.com innen kl. 23.59 den 13. august 2017.

punktet visningsrom og Litterært Kollektiv ønsker også å gjøre søkere oppmerksomme på at telefonkioskene er offentlige og åpne for alle døgnet rundt, og at kunstprosjektene vil stå ubevoktet store deler av perioden. Telefonkioskene er også vernet av Riksantikvaren, noe som gjør at det ikke er mulig med permanente og fysiske endringer av selve kiosken.

Info om lokaler


Riks – den norske telefonkiosken


I 1932 vart det utlyst konkurranse om å designe ein norsk telefonkiosk, og året etter vann bergensarkitekten Georg Fredrik Fasting (1903-1987) med konkurransebidraget «Riks». Med sitt enkle og funksjonalistiske design vart den raude kiosken i jarn og glas eit ikonisk innslag i mangt eit gatebilete i landet. På det meste skal det ha vore kring 6000 operative kioskar i Noreg, men talet minka monaleg i takt med at fast – og mobiltelefonar vart allemannseige. Etter at den siste «Riksen» gjekk ut av produksjon i 1995 vart det jobba for vern av dei stadig færre kioskane, og i 2007 inngjekk Riksantikvaren og Telenor avtale om bevaring av 100 telefonkioskar ulike stader i Noreg. Tre av dei verna kioskane står i Sør-Trøndelag. Av desse finn ein to i Trondheim, og båe er strategisk plasserte ved sosiale møtestader aust i byen. Den eine står i Mellomveien ved Lademoen park, og den andre i Kirkegata ved Thornæsparken på Møllenberg. Sidan summetonen stilna av i fjor, er dei attståande kioskane karakteristiske monument over tidlegare og meir stadbunden telekommunikasjon i det offentlege rom.søknadsinfo på pdf