Per Ellef Eltvedt

Ekko

Vernissage 27. oktober kl. 19:00

27. oktober - 4. november 2018

Vi ønsker velkommen til punktets høstutstilling i samarbeid med Kjøpmannsgata Ung Kunst og Trondheim Open 2018.

For utstillingen Ekko har Per Ellef Eltvedt basert denne utstillingen på informasjon om hvelvkjellerens funksjon som et sted for oppbevaring av møbler, om en brann skulle oppstå. Eltvedt har med dette i bakhodet laget stedsspesifikke verk som aktiverer stedets historie og kobler den til vår samtid. I utstillingen kan man se hvordan et slikt historisk rom kan reflektere og støte mot nåtidens “bruk og kast” mentalitet, hvor vi mer eller mindre skifter ut våre gjenstander med jevne mellomrom for å holde tritt med samtidens krav om fornyelse og forbruk?

Tittelen Ekko har Eltvedt tatt inspirasjon i maleriet av Theodor Kittelsen. I dette maleriet ser vi tre personer i en robåt hvor den ene mannen står oppreist i båten og roper mot et fjell. Et romantiserende bilde hvor mennesket synes å være fascinert og bergtatt av naturens mystikk og overlegenhet. I dag kan man se at denne underkastelsen eller troen på naturen som overlegen er i ferd med å forsvinne, og i takt med menneskets teknologiske framskritt og nyvinninger må det gamle vike unna. Er det fortsatt mulig å snu, eller er vi forbi tiden hvor vi ser på våre omgivelser med forunderlighet og beundring.

Arbeidet som presenteres i hvelvkjelleren under Kjøpmannsgata Ung Kunst vil hovedsakelig bestå av stålskulpturer. Stål er en ressurs utvunnet fra naturen og et materiale som har gjort oss istand til å bygge moderne sivilisasjoner og heve grandiose byggverk. Med stålet som utgangspunkt har Eltvedt sveiset skulpturer med møbellignende former og uttrykk som aktiverer og refererer til stedets 300 år lange historie.

Per Ellef Eltvedt (f. 1987) er en Trondheimsbasert kunstner med bachelorgrad fra Kunstakademiet i Trondheim. Han arbeider med utgangspunkt i maleri, som også utvikler seg til å inkludere skulpturer i tre og metall. Eltvedt utforsker med arbeidet sitt menneskelige sinnsstemninger, og relasjoner til omgivelsene, kollektive - så vel som egne, og benytter seg ofte av prosessen som videre kildemateriale.

punktet fokuserer på hvordan hvert enkelt utstillingslokale er med på å forme det individuelle kunstneriske uttrykket, og slik blir punktet et krysningspunkt – mellom teori og praksis, samtid og fortid, kunst og sted. punktet drives av kunsthistoriestudenter ved NTNU. For mer informasjon: punktetvisningsrom.no


Kjøpmannsgata 36/38

Kjøpmannsgata 36/38 ligger i gaten som strekker seg fra Bispegata til Fjordgata, og fikk navnet sitt i Cicignon sin byplan ettersom mange av byens kjøpmenn bodde og hadde sitt virke der. På siden nærmest elva ligger det brygger og sjøhus, mens på motsatte siden ligger bygårdene. Dagens bygård i Kjøpmannsgata 36 ble oppført i 1841 etter en bybrann, men har en eldre hvelvkjeller fra 1700-tallet.

Bygningen er i dag redusert arkitektonisk, og det var lenge planer om å rive den. I 2012 vedtok derimot bystyret at bygården i Kjøpmannsgata 36 var verneverdig og skulle beholdes, mens det som stod i Kjøpmannsgata 38 skulle rives for å bygge et nytt forretningsbygg. Det siste ble senere gått vekk fra, og tomtene ble kjøpt opp av Trondheimskunstneren Kjell Erik Killi-Olsen i 2017. Dette området av byen var en sentral del av middelalderbyen Trondheim og det vil bli utført utgravninger av området i bakgården i anledning det fremtidige nybygget.

Killi-Olsen sin visjon for bygget var å skape et nytt møtested innen kunst og kultur i byen. Kjøpmannsgata Ung Kunst vil, som punktet, fokusere litt ekstra på de unge og uetablerte kunstnerskap, og målet er at det skal bli et møtested og kulturarena med utstillinger, scene, serveringssted og samling.Åpningstider

Lørdag 27. oktober kl. 19:00-23:00

  • Vernissage kl. 19:00

Søndag 28. oktober 12:00-18:00

Mandag 29. oktober 14:00-20:00

Tirsdag 30. oktober 14:00-20:00

Onsdag 31. oktober 14:00-20:00

Torsdag 1. november 14:00-20:00

Fredag 2. november 14:00-20:00

Lørdag 3. november 14:00-20:00

  • Artist talk med Märit Aronsson og Per Ellef Eltvedt kl. 18:00

Søndag 4. november 12:00-18:00