Øyvind Sørfjordmo & Mikael André Jacobsson

analog virtual reality

Kjøpmannsgata 27 - 13.-17. mars 2015

Mikael A. Jacobsson (f.1989) og Øyvind Sørfjordmo (f.1987) er tredjeårsstudenter ved Kunstakademiet i Trondheim. Jacobsson har hatt flere separatutstillinger, blant annet på Galleri KIT og Galleri Fisk i Bergen. Han mottok Nordbergstipendet i 2011. Sørfjordmo har allerede utmerket seg i kunstmiljøet i Trondheim og vant Trøndelagsutstillingens kritikerpris i 2014. Dette er deres første samarbeid. Begge beskriver seg selv som sterke individualister og snakker om samarbeidet som en «push-and-pull» effekt som likevel tar utgangspunkt i en felles erkjennelse. Begge arbeider med installasjoner, skulpturer og konsept, ofte utført i ubehandlede materialer som tre og metall. Der Jacobsson har et abstrahert, men likevel organisk formspråk er Sørfjordmos arbeider strengere, mer abstrakt, og speiler russisk konstruktivisme.

Gjennom Jacobsson og Sørfjordmos erfaringer fra Berlin oppstod Analog Virtual Reality – en stedsforbindelse mellom tid og rom. I tråd med punktets stedsuavhengige konsept trekkes Kjøpmannsgata inn i et parallelt univers, hvor kunstnernes personlige opplevelser fra oppholdet gjenoppstår i en ny kontekst. Minner og enkelthendelser som gjenfortelles skriftlig eller i video, maleri og fotografi danner en portal til en alternativ virkelighet – en virkelighet som underbygger den kunstneriske forbindelsen mellom Trondheim og Berlin.

Analog Virtual Reality er romlig transformasjon, kraft og bevegelse forløst gjennom en spontan prosess.


om kjøpmannsgata 27

Kjøpmannsgata 27 er den gule brygga vis-a-vis Trondheim folkebibliotek. Bygningen er en sjøbod – i Trøndelag omtalt som ei brygge – og ble brukt til å lagre ulike slag kjøpmannsgods. Dagens bygning er fra 1867-70. Etter å ha stått tom og ubrukt i en lengre periode benyttes den nå til utstillinger av ulike slag.

Med sin høye grad av autentisitet er brygga et viktig element i det karakteristiske bryggemiljøet i Trondheim. I sin helhet utgjør bryggerekkene langs Nidelva et av byens mest karakteristiske særtrekk. Det debatteres stadig hvordan man best kan ivareta den verneverdige bygningsmassen, og samtidig tilpasse den ny bruk. Utfordringen er stor, men det finnes flere eksempler på at dette lar seg gjennomføre.program 13.-17. mars

Fredag 13.

  • Åpningstid: 20.00-23.00
  • Vernissage kl. 20.00

Lørdag 14.

  • Åpningstid: 12.00-21.00
  • «In search of the miraculous» - performance av Finn Adrian Jorkjen og Joakim Toreg, 13.00-18.00

Søndag 15.

  • Åpningstid: 12.00-17.00

Mandag 16.

  • Åpningstid: 16.00-21.00
  • Tommy Olsson snakker om sted og kunst, kl. 18.00

Tirsdag 17.

  • Åpningstid: 16.00-21.00
  • Finissage kl. 19.00