Open Call 2017

Sammen med et ønske om et godt nytt år til alle våre venner, er det med stor glede at punktet visningsrom inviterer unge kunstnere til å søke om utstillingsplass våren 2017. punktet benytter seg av lokaler som er mindre synlige for offentligheten og fyller dem med kunst som forholder seg til disse rommene direkte.


Tidligere utstillinger
om Punktet

Punktet er et stedsuavhengig visningsrom drevet av kunsthistoriestudenter ved NTNU med formål om å kombinere kunsthistorisk teori og praksis. I prosjektet, som gjennomføres på åremål, synliggjøres tematikken “kunst og sted”. Punktet arbeider med unge Trondheimsbaserte kunstnere, som mottar økonomisk støtte til den aktuelle kunstutstillingen.

Våren 2015 gjennomførte punktet sin aller første utstilling, Analog Virtual Reality med Mikael A. Jacobsson og Øyvind Sørfjordmo, lokalisert i en gammel brygge i Kjøpmannsgata 27. Like etter fulgte Oh the Sisters of Mercy av David Breida i det tidligere nonneklosteret i kjelleren på Bakke gård.

Prosjektet er non-profit og er utelukkende basert på frivillighet. Det gjøres mulig ved hjelp av økonomisk støtte fra Trondheim kommune og Humanistisk fakultet ved NTNU.


visjon


Punktet visningsrom for sted og kunst har fra starten fokusert på kunstens rolle i rommet den befinner seg i og hvordan dette forholdet påvirker både kunstverket og rommet.

Vi arrangerer to utstillinger denne våren, men i år har vi i stedet for to forskjellige lokaler valgt å bruke det samme utstillingsrommet for begge utstillingene. Årets utstillingsrom er det gamle militærsykehuset ved Ila kirke. punktet vil utfordre dette historiske lokalet – hvordan vil forskjellige kunstnere benytte det?

Hvordan kan vi gjenopplive disse stedene og gi dem nye funksjoner?vision


Punktet showroom for art and space has from its very beginning been focused on the artwork's role in the space it occupies and how this relationship in turn influences both the artwork and the space.

We are hosting two exhibitions this spring, but instead of having two locations we have to chosen to host both of the exhibitions in the same location. This years exhibition space is the military hospital by Ila church. punktet wants to challenge this exhibition space - how will the artists make use of it?

How can we revive these places and give them new functions?