Pink shoelaces: Guri Simone Øverås

Guri Simone Øverås "Uten Tittel/Untitled"

Have a look (and listen) at Guri Simone Øverås performance "Uten Tittel/Untitled" from the opening night of the exhibition PINK SHOELACES! 08.04.2016 Video by Ole Kollstrøm Heilevang

Posted by punktet on Monday, June 13, 2016


Takk for i år!

Punktet Visningsrom har hatt årets siste utstilling, og vil med det rette en stor takk til kunstnerne, alle som kom og så på, og alle som har hjulpet oss å sette opp arrangementer og utstillinger.

Årets utstillingssesong er over, men vi er allerede i gang med planleggingen av nye utstillinger til våren 2017 og ønsker alle en god sommmer, så sees vi på nyåret!


Tidligere utstillinger
om Punktet

Punktet er et stedsuavhengig visningsrom drevet av kunsthistoriestudenter ved NTNU med formål om å kombinere kunsthistorisk teori og praksis. I prosjektet, som gjennomføres på åremål, synliggjøres tematikken “kunst og sted”. Punktet arbeider med unge Trondheimsbaserte kunstnere, som mottar økonomisk støtte til den aktuelle kunstutstillingen.

Våren 2015 gjennomførte punktet sin aller første utstilling, Analog Virtual Reality med Mikael A. Jacobsson og Øyvind Sørfjordmo, lokalisert i en gammel brygge i Kjøpmannsgata 27. Like etter fulgte Oh the Sisters of Mercy av David Breida i det tidligere nonneklosteret i kjelleren på Bakke gård.

Prosjektet er non-profit og er utelukkende basert på frivillighet. Det gjøres mulig ved hjelp av økonomisk støtte fra Trondheim kommune og Humanistisk fakultet ved NTNU.


visjon


Punktet visningsrom for sted og kunst har fra starten fokusert på kunstens rolle i rommet den befinner seg i og hvordan dette forholdet påvirker både kunstverket og rommet.

I år har valget av rom falt på steder som er bygd med utgangspunkt i bevegelse og transport . Vi i Punktet ønsker at dette skal bli en underliggende tone i utstillingene. Disse er kanskje små byggverk som ikke er synlige for hele byen, men som har vært viktige for Trondheim gjennom historien. Sjøfart, jernbane og mekaniske broer, alle er tause vitner til hvordan infrastrukturens utvikling speiler samfunnet.

Hvordan kan vi gjenopplive disse stedene og gi dem nye funksjoner, gjøre det mekaniske til noe levende?vision


Punktet showroom for art and space has from its very beginning been focused on the artwork's role in the space it occupies and how this relationship in turn influences both the artwork and the space.

This year the chosen rooms are all related to movement and transportation. Punktets members wish that this should be resonating in the works displayed there. These might be small buildings that aren't visible to a big part of Trondheim, but they have influenced the city throughout history. Seafaring, railroads and mechanical bridges are all silent witnesses to how infrastructure mirrors the development of society.

How can we revive these places and give them new functions, making the mechanical into something living?